Ninja trẻ tuổi

Bạn có muốn được làm những nhiệm vụ của một ninja trẻ tuổi hay không? Không hề đơn giản đâu nhé bạn cần phải cày cuốc hết mình để có thể chiến thắng. Chưa hết những nhiệm vụ theo từng độ khó khác nhau sẽ làm cho bạn có cảm giác như cuốn vào những vòng chơi mê hoặc vậy. Cố gắng chiến thắng nhé tất mọi người.