Nội chiến xã hội đen

Chiến tranh nội chiến xã hội đen sẽ rất nguy hiểm, bạn có đủ sức mạnh để chiến thắng trong nội chiến hay không? Hãy cố gắng chiến đấu để bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi người trong thành phố nhé các bạn.