Nữ hiệp bắn quái

Trò game bắn nhau cực hay bạn phải hóa thân thành một nữ hiệp sĩ ra tay cứu đời với rất nhiều kinh nghiệm bản thân . Bạn có thể làm tốt được nhiệm vụ của mình hay không ?