Phòng thủ lỗ kết giới

Vũ trụ bao la và rộng lớns tự nhiên xuất hiện một lỗ kết giới, đây chính là một lỗ giúp bạn trở về quá khứ hoặc đến tương lai. Rất nhiều kẻ xấu đang có ý định chiến đấu để được đi vào cái lỗ kết giới này. Bạn đóng vai một anh chàng thực hiện chính nghĩa bảo vệ kết giới cho đến hơi thở cuối cùng.