Rambo lùn phòng thủ

Anh chàng rambo lại tiếp tục xuất hiện trong trò game sau những không phải trong tư thế tấn công quen thuộc mà các bạn cần phải phòng thủ và giữ chặt căn cứ không cho địch có thể xâm nhập.