Rambo nổi loạn

Đây là một trong những chú rambo nổi loạn bạn cần phải ổn định được đám rambo để không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của những người dân sống xung quanh khu giam diuwx rambo. Bạn có thể làm tốt được nhiệm vụ này không tất cả đều liên quan đến bạn đấy nhé.