Robot điện tử

Trò game bắn súng robot điện tử sẽ làm bạn cuốn vào trong trò game với rất nhiều chi tiếc hấp dẫn như một bộ phim hành động vậy. Bạn có đủ mạnh để cùng đua top điểm số trong trò game này không?