Sát thủ du kích

Sát thủ du kích nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho những bạn nào không thể chiến thắng được trong những trò game solo. Thì bây giờ bạn sẽ nhập vai vào một sát thủ du kích chỉ với một phát súng có thể lấy đi mạng một mạng song của quân địch và đương nhiên bạn sẽ rất tốn thời gian để canh nòng súng đấy nhé.