Sát thủ trên đường phố

Trò game hấp dẫn hơn với nhiều phiên bản mới sẽ làm cho bạn thoải mái nhất và đương nhiên sẽ mang đến cho bạn một cảm giác thích thú hơn cả. Nói đến chơi game thì chắc chắn bạn cần một trò game với đồ hoạ thấp để có thể thưởng thức được, mong mọi người có thể nhah chân lấy được top trong trò game này nhé.