Tấn Công Thời Gian

Tán công thời gian mọi người đã thử cố gắng đấu sức lại với thời gian chưa? Ở thực tế thì điều đó không thể xảy ra nhưng ở trong game thì bạn có thể làm được chuyện này. Hãy cố gắng đẩy lùi thời gian càng nhiều càng tốt bạn nhé.