Tập huấn bắn tỉa

Tập huấn bắn tỉa bạn phải huấn luyện những anh chàng lính mới để bắn tỉa ngoài ra. Chiến thắng trong trò game cũng vô cùng khó khăn và nguy hiểm để chiến thắng không hề đơn giản như mọi người nghĩ đâu nhé. Bạn phải cố gắng luyện tập với những mục tiêu ảo khi ra chiến trường bạn sẽ không bở ngỡ và sợ sệt nữa.