Tập Kích Thái Bình Dương

Chiến trường Thái Bình Dương là một chiến trường máu lửa đã ghi vào lịch sử. Bạn có nhiệm vụ điều khiển chiếc máy bay tiêu diệt những hạm đội đất đối không của địch.