Tay súng nhí nhố

Hóa thân vào đội quân tý hon nhưng phải làm một nhiệm vụ không hề nhỏ bé. Bạn phải chiến đấu với những tên côn đồ luôn luôn có thể muốn lấy đi sinh mạng của bạn .