Thành phố ma 2

Một thành phố toàn những kẻ đang tính giết bạn mà thôi . Bạn phải cố gắng sống xót để chờ người tới cứu, hãy cầm vũ khí lên và chiến đấu đi mọi người.

Từ khóa tìm kiếm:tai game thanh pho ma,thanh pho ma