Thành phố ma ám

Một thành phố ma ám rất nguy hiểm những mối đe dọa đến tính mạng của mọi người. Bạn phải cầm súng lên và cố gắng chiến đấu để cứu thành phố của bạn nhé.