Thiên hà đại chiến 2

Cuộc đại chiến thiên hà sẽ quyết định sự sống còn của nhân loại. Cả nhân loại đang đối mặt với sự diệt vong đến từ một hành tinh khác. Rất may mắn trên trái đất còn một anh hùng, người anh hùng này là người duy nhất có thể điều khiển chiến cơ để chiến thắng quân thù. Đó chính là bạn hãy cố gắng lên nhé.

Từ khóa tìm kiếm:game rôbốt đại chiến