Thiên thần và ác quỷ

Trò game hấp dẫn dành cho những tín đồ yêu hoà bình và bảo vệ những người lương thiện. Bạn có đủ dũng cảm để đứng ra chống lại những người bên phe ác hay không? Hộ luôn muốn tiêu diệt và hành hạ tất cả mọi người đấy.