Thỏ diệt quái vật

Những con thỏ quái vật bị đột biến gen nên trở thành những tên xác thủ thật sự . Không còn vẻ ề ngoài dể thương nữa , bạn hãy tiêu diệt hết những con thỏ quái vật này nhé .