Thú đấu súng ở miền Tây

Những trò game đấu súng hiện nay chủ yếu làm người là nhân vật chính nhưng trong trò game này thì các bạn sẽ được trãi nghiệm với những con thú đáng yêu những rất nhanh nhẹn.