Tiêu diệt bọ máy

Trò game bắn súng cần phải rất nhanh tay thì bạn mới có thể chiến thắng được trong những nhiệm vụ được giao. Huy đang đi chơi trong rừng thì lạc vào một chỗ có toàn là bọ máy rất hay ăn thịt người . Bạn cần phải tiêu diệt giúp huy không bạn ấy sẽ bị ăn thịt . Chơi game FIB truy duoi một trò game cũng khó hay trong Game-Ban-Sung.Com .

Cách chơi:

Sử dụng các phím  để di chuyển

Sử dụng chuột  để ngắm và bắn