Tiêu diệt bọn xâm lược

Một trò game bắn máy bay cực nhẹ nhàng. Tuy vậy nhưng game không phải dể dàng có thể chiến thắng được, bạn phải thật tập trung để chiến đấu với quân địch lúc nào cũng muốn tiêu diệt bạn.