Tiêu diệt gangster 2

Những tên gangter đang có ý định tiêu diệt dân lành, bạn phải làm một cái gì đó để có thể bảo vệ những người dân vô tội. Và đương nhiên bạn cần phải chiến đấu để bảo vệ công lý, nào cố lên anh công an của nhân dân.

Từ khóa tìm kiếm:Game bắn xe tang