Tiêu diệt gangster

Những tên gangter đầu xỏ đang có ý định tiêu diệt thành phố của bạn hãy cố gắng chiến đấu để dành lại hòa bình cho thành phố nhé các bạn.