Tiêu diệt gangster

Bạn là một người tốt là một con của nhà cao bồi chính gốc. Bạn có tài bách phát bách trúng và giờ bạn đã lớn . Cuộc đời đang cần bạn ra tay giúp đỡ . Hãy cố gắng để tiêu diệt hết những tên gangster gớm giếc.