Tiêu diệt phần tử khủng bố

Nhiệm vụ cực kỳ quan trọng với tất cả mọi người đó là phải cố gắng chiến đấu với những phần từ khủng bố luôn luôn có ý đnhj xác hại dân thưởng. Bạn có thể chơi tốt trò game này hay không tất cả đều trông chờ vào bạn đấy cố gắng tiêu diệt những phần tử càng nhanh càng tốt không thì bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề đấy.