Tiêu diệt rôbốt

Tiêu diệt rôbốt sẽ làm cho tất cả mọi người thoải mái, nếu bạn là một người gan dạ có thể chiến thắng được những tên Robot nguy hiểm. Những tên này chỉ có duy nhất một  điểm yếu thôi đấy nhé, cố gắng tìm hiểu đối thủ để ra chiêu quyết định nhé.