Tổng công kích

Trò game rất thích hợp cho những người ưu hành động . Rất nhiều cuộc tấn công đang đe dọa tính mạng của bạn và đồng loại hãy cố gắng chiến đấu để sinh tồn nhé.