Trận chiến khắc nghiệt

Trận chiến khắc nghiệt với những vũ khí kinh khủng nhất thế giới . Tính mạng của cả thành phố bạn đang sống nằm trong tay của bạn . Hãy cứu thành phố của mình khỏi nhưng bọn xã hội đen này nhé.