Trận chiến không gian

Những trận chiến không gian đều rất nguy hiểm đến tính mạng của con người. Vì thế ban cố gắng tiêu diệt hết những đối thủ và quyết không cho những đối thủ đó và đất liền nhé vì mình chắc chắn những tên địch sẽ làm hại dân lành trong thành phố hãy cứu lấy thành phố của bạn trong game ban sung này nha.