Trận chiến trên đảo

Trò game trận chiến trên đảo sẽ mang đến cảm giác hành động kcihj tính dành cho bạn. Bạn có muốn chiến thắng hay không tất cả đều liên quan đến cách bạn nâng cấp đồ sau trận chiến. Hãy cố gắng tìm được nhiều item khi đi săn quái vật bạn nhé vì nó rất cần thiết cho giai đoạn săn boss đấy.