Trộm xạ thủ

Hóa thân thành một tên tên trộm cao thủ . Nhiệm vụ của bạn là ào nhà người dân ăn cắp nhưng phải chống lại công an đang vay bắt bạn . Cùng thường thức thêm trò game tieu diet bo may mình tin đây cũng là một trò game hay.