UFO hành động

Cả thế giới đang chờ bạn giải cứu những chiếc UFO đang bắt đầu chiến phá trái đất. Chỉ có một mình bạn mới có đủ khả năng và tài cán để chiến đấu với những người hành tinh này mà thôi.