Xe tăng chiến đấu

Là một trò game xe tăng chiến đấu. Hấp dẫn hơn với nhiều lần bạn phải tránh né đạn của đối thủ. Để giữ mạng sống cảu mình bạn cần phải chiến đấu với những tên khủng bố. Hãy cố gắng ngồi lên xe và chiến đấu nhé tất cả mọi người.