Xe tăng diệt tôm

Nhưng con tôm hùng quái vật đang tiến đến bờ biển của đất nước ta. Công việc của bạn là hãy cố gắng điều kiểm chiếc xe tăng diệt tôm hùng đang có ý định phá tan nát cái bến cảng của đất nước. Hay mang lòng dũng cảm của bạn ra để bảo vệ sự an nguy của đất nước đi nào.