Y tá chiến trường 2

Vược qua những bức tường toàn boom đạn, liệu bạn có thể tránh được nhưng làn đạn của quân địch để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và cấp cứu cho những bệnh nhân đang bị thương hay không? Hãy cố gắng cứu những người chiên binh đang bị thương ở chiến trường nhé.