Zombie không gian

Ngoài không gian có rất nhiều tên zombie quái vật đang có ý định xâm lược trái đất. Bạn hãy cố gắng chiến đấu với những tên zombie kinh khủng này nhé.